Curs - Director de Hotel

Curs - Director de Hotel

În contextul unei oferte de servicii turistice mult mai largă faţă de paleta anilor `90, a devenit evidentă nevoia profesionalizări accentuate în rândul persoanelor care administrează unităţi hoteliere. Această profesionalizare se traduce în fapt prin trecerea de la un pachet minimal de servicii, care presupunea doar furnizarea de cazare şi hrană, la un pachet mult mai complex care vizează adaptarea constantă la nevoile pieţii. A administra cu succes un hotel înseamnă să ştii să atragi clienţi şi să îi faci pe aceştia să revină de fiecare dată, înseamnă să ştii să comunici şi să ştii să promovezi, aspecte care presupun aplicarea unor cunoştinţe din domenii variate. Prin cursul de formare profesională pentru ocupaţia Director Hotel, venim în întâmpinarea nevoilor pieţii de formare din sectorul turism.

 

Obiectivele cursului:

 • asigurarea competenţelor manageriale de organizare şi conducere eficace a structurii de cazare

 • asigurarea competenţelor necesare de marketing şi promovare a unei structuri de cazare

 

Descrierea cursului de formare:

Cursul se adresează tuturor persoanelor angajate în domeniul turistic (indiferent de domeniul de activitate turistic) din judeţele Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman, Ilfov şi Bucureşti. Tematica cursului de formare urmăreşte dobândirea competenţelor stipulate prin standardul ocupaţional elaborat pentru ocupaţia director hotel, conform cerinţelor angajatorilor din domeniu. Cursul este împărţit în nouă module de formare, care se desfăşoară pe parcursul a 200 de ore de teorie şi practică, în cadrul cărora se vor furniza informaţii teoretice, se vor analiza studii de caz şi se vor dezvolta proiecte. Examenul de absolvire constă într-un test scris şi în elaborarea unui proiect care va fi prezentat în faţa unei comisii după terminarea cursului de formare.

La sfârşit, cursanţii vor primi un certificat de absolvire recunoscut la nivel naţional de către CNFPA-Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

 

Conţinut tematic curs:

- comunicare organizaţională şi negociere în afaceri

- managementul resursei umane

- legislaţie specifică o utilizarea tehnologiei informaţiei în structurile de primire turistică

- igiena şi securitatea muncii 

- management hotelier o management resurselor financiare

- marketingul hotelier

- managementul calităţii în gestionarea structurilor de primire turistică

 

Competenţe dobândite de participanţi: 

 - capacitatea de a organiza în mod eficient resursa umană

 - capacitatea de analiza riscurile şi de a propune soluţii 

 - capacitatea de a cerceta şi analiza piaţa hotelieră locală pentru stabilirea strategiei de marketing

 - capacitatea de a crea şi promova activitatea unităţii hoteliere

 

Avantajele participării la curs:

  • beneficiezi de formare profesională în regim gratuit
  • obţii un certificat de absolvire care îţi atestă competenţele la nivel naţional
  • pentru absolvirea cursului beneficiezi de subvenţie
  • faci practică conform ultimelor standarde în domeniu
  • realizezi o etapă nouă în dezvoltarea carierei tale

 

Durata: 200 de ore ( 66 de ore teorie şi 134 ore practica)

 

Locul şi perioada desfăşurării: vor fi stabilite în momentul înscrierii

 

Contact: Lorena Luchian

Tel.: + 4 031 432 84 34

Fax: +4 031 432 84 33

E-mail: crrt@aevb.ro


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană , vă invităm să vizitaţi:   http://www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

PROIECT IMPLEMENTAT IN PARTENERIAT DE: