• Ne gasesti pe:

CRRT Iasi

CRRT Iasi

Regiunea Nord este, este una din cele mai diversificate zone din România, imbinând cu ușurință moștenirea istorică și culturală cu modernismul zilelor noastre și oferind astfel un potențial uriaș pentru dezvoltarea turistică. Conform analizei oportunităților antreprenoriale din regiunea dispune de bogate resurse culturale și artistice, precum și de resurse naturale difersificate de la munți cu izvoare minerale la parcuri naturale și arii protejate, ceea ce o transformă în ținta ideală pentru dezvoltarea serviciilor turistice bazate pe natură și serviciilor care vizează bunăstarea și tratamentele de sănătate.

Cu toate acestea, lipsa unor măsuri de sprijinire a persoanelor dornice să înființeze o afacere în domeniul turistic sau lipsa programelor de specializare și perfecționare a persoanelor care dețin deja o afacere în acest domeniu, fac ca un număr foarte mic din populația regiuni să fie implicată în acest sector, majoritatea lucrând în agricultura de subzistență. Dezvoltarea turismului în regiune, bazat pe valorificarea patrimoniului cultural și natural este prevăzută ca o bună modalitate pentru dezvoltarea economiei şi favorizarea ocupării forţei de muncă în regiune.  Înființarea unui Centru Rgional de Resurse în turism în acestă regiune va aduge un plus de valoare

Pornind de la toate aspectele relevate de analizele întreprinse în cadrul proiectului, în luna octombrie 2011 a fost înființat și a devenit operațional la Iași, Centrul Regional de Resurse în Turism care deservește toate județele din regiunea Nord Est.

Prin serviciile furnizate de specialiștii contractați în CRRT, dorim să contribuim în primul rând la creșterea activităților de tip antreprenoriat din județele cu potențial turistic  și la stimularea colaborării dintre întreprinzătorii privaţi şi instituţiile publice, furnizând informaţii privind accesul la finanţarea publică, oportunităţi de creare de reţele, acestea fiind unele din aspectele slab dezvoltate ale zonei,după cum a reieșit din analizele inteprinse și din discuțiile cu actori relevanți și factori de decizie din domeniu.

CRRT Iași pune la dispoziția categoriilor de grup țintă vizate de proiect, respectiv angajați din domeniul turismului, antreprenori din turism, persoane ce vor să inițieze o afacere 
și personalul de management din IMM-uri, o gama variată de servicii care vizeză:

  • Furnizarea de formare profesionala certificată
  • Servicii de consiliere și orientare privind cele mai recente evoluții în industria turismului
  • Consultanța practică în domeniul înființării unei întreprinderi prin servicii care ii vor călăuzi în toate etapele înființării propriei afaceri.


Începând cu luna decembrie 2011, am demarat prima serie de sesiuni de formare profesională adresate persoanelor care fac parte din grupele de țintă vizate de proiect. Astfel în perioada 09.12.2011 – 14.12.2011 s-a deșfăsurat cursul  de “Auditor in domeniul calitatii”


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană , vă invităm să vizitaţi:   http://www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

PROIECT IMPLEMENTAT IN PARTENERIAT DE: