• Ne gasesti pe:

Contul meu
Aboneaza-te la newsletter
`


Image

Antreprenoriat și Turism – acestea sunt două dintre elementele cheie care definesc tendințele de dezvoltare a ...»

Mai Mult

Mai Mult

Mai Mult

Regiunea Nord este, este una din cele mai diversificate zone din România, imbinând cu ușurință moștenirea istorică și culturală cu modernismul zilelor noastre și oferind astfel un potențial uriaș pentru dezvoltarea turistică. Conform analizei ...»

Mai Mult

Proiectul nostru îți oferă posibilitatea de a te informa, forma, specializa sau de a te transforma dintr-un simplu angajat în propriul tău șef. Prin dobândirea de competențe în antreprenoriat sau prin îmbunătățirea și dezvoltarea ...»

Mai Mult

A guide for effective branding and marketing implementation of the regional and municipal tourism product


1. A guide for effective branding and marketing implementation of the regional and municipal tourism ...»

Mai Mult

Mai Mult


După cum știm, România dispune de un potențial turistic diversificat și echilibrat distribuit, favorizat din punct de vedere al cadrului natural, cultural si istoric însă exploatat într-o mică măsură. Deși toate cele opt regiuni de dezvoltare ale ...»

Mai Mult
Image


Mai Mult

Mai Mult

Mai Mult

Promovarea este esențială pentru transmiterea mesajelor cheie către publicul tintă si alte entități interesate. De aceea, echipa noastră de experți acordă o atenție deosebită acestei componente din cadrul proiectului. Prin ...»

Mai Mult

Unul din rezultatele proiectului cu impact imediat se referă la înființarea și funcționarea a două Centre Regionale de Resurse în Turism, în cadrul cărora beneficiarii proiectului pot beneficia gratuit de ...»

Mai Mult

Our project offers you the opportunity to be informed, to be trained, get specialized or transform you from a simple employee to your own boss. By acquiring skills in entrepreneurship or improving your skills in your profession, our project primarily contributes to your ...»

Mai Mult

Mai Mult
Image

Având în vedere domeniul de acțiune al proiectului, precum și perioada de timp alocată pentru realizarea tututor obiectivelor, acțiunile noastre se vor ...»

Mai Mult

Mai Mult

Regiunea Nord este, este una din cele mai diversificate zone din România, imbinând cu ușurință moștenirea istorică și culturală cu modernismul zilelor noastre și oferind astfel un potențial uriaș pentru dezvoltarea ...»

Mai Mult

Mai Mult

Conferința de lansareÎncă din prima etapa de implementare, a fost organizată conferința de lansare a proiectului cu tema „Servicii integrate pentru turismul durabil”, care a avut ca scop prezentarea obiectivelor ...»

Mai Mult

As we know, Romania has a diversified and balanced tourism potential distribution, favored in terms of the natural, cultural and historical but a little exploited. Although all eight regions of the country, have a significant potential for tourism development, there are ...»

Mai Mult

rtrgr

Mai Mult
Image


Proiectul Cerere în turism este conceput ca o intervenție multilaterală care sprijină promovarea culturii antreprenoriale prin creativitate și inovare, sporirea ...»

Mai Mult

Mai Mult

Mai Mult

Mai Mult


Din aprilie 2012 toate persoanele care lucrează sau dețin o afacere în sectorul turism, din județele arondate regiunilor Sud Muntenia și București Ilfov vor avea posibilitatea de a beneficia de servicii integrate de formare ...»

Mai Mult
Image

Taking in consideration the specific of the project and as well the time frame allocated for the accomplishment of all objective envisaged, our actions will be concentrating ...»

Mai Mult

Mai Mult
Image

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună (AEVB), în calitate de beneficiar principal al finanțării nerambursabile în cadrulproiectului ...»

Mai Mult
Image

Cerere in turism project is conceived as a multilateral intervention promoting entrepreneurship by supporting creativity and innovation, enhancing the capacity of current and ...»

Mai Mult

Mai Mult

Mai Mult
Image

European Association for Better Living (AEVB), as the main beneficiary of the current project grant, recognizes the value that a working partnership can bring to such a ...»

Mai Mult

Mai Mult

Mai Mult

Mai Mult

Mai Mult

Mai Mult

Mai Mult

Mai Mult

Mai Mult

Mai Mult

Mai Mult

Mai Mult

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană , vă invităm să vizitaţi:   http://www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

PROIECT IMPLEMENTAT IN PARTENERIAT DE: