• Ne gasesti pe:

Proiectul

Image
Despre proiect

Antreprenoriat și Turism – acestea sunt două dintre elementele cheie care definesc tendințele de dezvoltare a economiei românești în următorii ani, conform tuturor analizelor și prognozelor întocmite la ...» Mai Mult

Regiuni de intervenție


După cum știm, România dispune de un potențial turistic diversificat și echilibrat distribuit, favorizat din punct de vedere al cadrului natural, cultural si istoric însă exploatat într-o mică măsură. Deși toate cele opt regiuni de dezvoltare ale țării, dispun de un valoros potențial pentru dezvoltarea ...» Mai Mult

Image
Beneficiarii proiectului

Având în vedere domeniul de acțiune al proiectului, precum și perioada de timp alocată pentru realizarea tututor obiectivelor, acțiunile noastre se vor concentra cu precădere pe cinci categorii de grup țintă/beneficiari, din cele trei regiuni ...» Mai Mult

Image
Activitatile proiectului


Proiectul Cerere în turism este conceput ca o intervenție multilaterală care sprijină promovarea culturii antreprenoriale prin creativitate și inovare, sporirea capacității actualilor și potențialilor profesioniști din industria turismului prin ...» Mai Mult

Image
Echipa proiectului

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună (AEVB), în calitate de beneficiar principal al finanțării nerambursabile în cadrulproiectului prezent, recunoaște valoarea adaugată pe care munca în parteneriat o poate aduce unei astfel de ...» Mai Mult


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană , vă invităm să vizitaţi:   http://www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

PROIECT IMPLEMENTAT IN PARTENERIAT DE: