• Ne gasesti pe:

Activitatile proiectului

Image
Activitatile proiectului


Proiectul Cerere în turism este conceput ca o intervenție multilaterală care sprijină promovarea culturii antreprenoriale prin creativitate și inovare, sporirea capacității actualilor și potențialilor profesioniști din industria turismului prin formare, dezvoltarea abilităților antreprenoriale și manageriale necesare, și, în final, contribuie la îmbunătățirea situației economice pentru un număr semnificativ de persoane. Proiectul nostru constituie o intervenție integrată implementată prin patru direcții de acțiune, concepute pentru a sprijini atingerea cumulativă a obiectivelor specifice și pentru a oferi valoare adaugată strategiei naționale de dezvoltare a tursimului. Măsurile și activitățile definite în cadrul proiectului sunt centrate pe patru axe majore de intervenţie, după cum urmează:
  •  Înființare și funcționare a 2 Centre Regionale de Resurse în Turism (CRRT) la Iași și București
  • Furnizarea de formare profesională pentru: antreprenorii existenți în turism, angajați și viitorii antreprenori din turism 
  • Asigurarea de servicii integrate în sprijinirea iniţierii de noi afaceri și a activităților independente în sectorul turismului din regiunile vizate. 
  • Acțiuni concrete de conștientizare și promovare a antreprenoriatului 

Activitățile proiectului

A.1. Analiza privind oportunitățile antreprenoriale în sectorul turismului sustenabil

A.2. Analiza a nevoilor de formare pentru profesioniștii din domeniul turismului lucrând în microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și elaborarea programelor și curriculumului de formare 

A.3. Elaborarea și implementarea unui plan de acțiune pentru înființarea celor două centre regionale de resurse în turism în sprijinul dezvoltării și promovării antreprenoriatului și implementarea unor pachete de măsuri integrate în acest scop(CRRT) 

A.4. Îmbunătățirea abilităților angajaților microîntreprinderilor și IMM-urilor din domeniul turismului 

A.5. Asigurarea formării pentru antreprenorii existenți în domeniul turismului, sprijinindu-i să identifice compețentele necesare creșterii competitivității lor 

A.6. Asigurarea formării pentru viitori antreprenori în domeniul turismului 

A.7. Schimb și transfer de bune practici,rețele de cooperare și organizarea de vizite de studiu 

A.8. Asigurarea unor servicii integrate de sprijinire a inițierii afacerilor și a desfășurarii de activități independente, tutoriatului antreprenorial pentru companii noi și îmbunătățirii abilităților în microîntreprinderile și IMM-urile existente în domeniul turismului prin cele două centre regionale de resurse în turism

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană , vă invităm să vizitaţi:   http://www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

PROIECT IMPLEMENTAT IN PARTENERIAT DE: