• Ne gasesti pe:

Echipa proiectului

Image
Echipa proiectului

Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună (AEVB), în calitate de beneficiar principal al finanțării nerambursabile în cadrul proiectului prezent, recunoaște valoarea adaugată pe care munca în parteneriat o poate aduce unei astfel de inițiative complexe și inovatorare în domeniul turismului. De aceea,  AEVB a invitat să i se alăture în demersurile sale o serie de parteneri naționali și transnaționali cu tradiție în activitatea de dezvoltare și furnizare de formare profesională acreditată, precum și în domeniul consultanței și inovării în domeniul turismului. Parteneriatul din cadrul proiectului este compus din:

  • Asociaţia Europeană pentru o Viaţă mai Bună - Beneficiar (Lider de Parteneriat) 
  • Fundaţia Amfiteatru – Partener 1 
  • Diastasi Training and Consulting Services SA – Partener 2 
  • Bolt International Consulting – Partener 3 

Amploarea și specificul obiectivelor proiectului fac necesară implicarea unei game variate de experți și de aceea echipa proiectului este definită pe două paliere de decizie și implementare, după cum urmează:

A. Comitetul de coordonare al proiectului (CCP)

Din această structură fac parte managerul de proiect, asistentul de proiect și coordonatorii de proiect  delegați din partea fiecărui partener. Atribuțiile și reponsabilitățile CCP-ului vizeză gestiunea și  monitorizarea constantă a progresului proiectului și asigurarea premizelor necesare implementării fiecărei activități. Din cadrul Comitetului de coordonare al proiectului fac parte:
Moschos Panagiotis - Manager de proiect 
Oana Silion – Asistent de proiect
Borşan Aurel – Coordonator de proiect,  Partener 1
Grammatikopoulos Charalambos – Coordonator de proiect,  Partener 2
Elefteria Koumalatsou - Coordonator de proiect,  Partener 3


B. Echipa de implementare a proiectului

În vederea realizării cu succes a indicatorilor proiectului, experți cu domenii și expertiză diferite au fost prevăzuți încă de la momentul demarării proiectului.  Echipa este formată din experți pe termen scurt și termen lung, în funcție de specificul activității. Atribuțiile acestor experți vizează dezvoltarea documentelor și implementarea activităților, furnizarea serviciilor de formare, în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului.

Image
AEVB

Asociația Europeană PentruO Viață Mai Bună(AEVB) este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit ce şi-a propus ca obiectiv general ...»

Mai Mult
Image
AMFITEATRU

Fundația Amfiteatrueste o organizaţie cu vastă experienţă în domenii precum formare profesională, organizare de evenimente și seminarii ...»

Mai Mult
Image
DIASTASI

DIASTASI Servicii de Consultanţă şi Formare a fost înfiinţată în 1997 în Grecia şi este o organizaţie dinamică ce activează în domeniul ...»

Mai Mult
Image
BOLT

BOLT International Consulting este o companie elenă care furnizează servicii de consultanță utilizând experiența vastă a partenerilor ...»

Mai Mult

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană , vă invităm să vizitaţi:   http://www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

PROIECT IMPLEMENTAT IN PARTENERIAT DE: