• Ne gasesti pe:

AEVB

Image
AEVB

Asociația Europeană Pentru O Viață Mai Bună (AEVB) este o organizaţie non-guvernamentală, non-profit ce şi-a propus ca obiectiv general îmbunătăţirea calităţii vieţii şi promovarea valorilor umane din România prin susţinerea şi promovarea unor măsuri în domeniile vitale ale existenţei cetăţenilor. AEVB derulează activităţi şi iniţiative pentru îmbunătăţirea și reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor dezavantajate şi manifestă interes  în vederea creşterii nivelului de dezvoltare a condiţiilor de viaţă în zona rurală. 


AEVB  are la bază experienţa membrilor săi în contextul implementării de proiecte finanţate din fonduri pre și post aderare, acorduri bilaterale cu Banca Mondială, inclusiv colaborări în plan naţional şi european în direcţia măsurilor ce vizează educaţia şi incluziunea socială, dezvoltarea turistică, antreprenoriat, ocuparea forţei de muncă şi integrare pe piaţa muncii. În acest context sunt de enumerat proiecte cum ar fi : "Servicii de Ocupare şi Politica Pieţei Muncii în România”, în cadrul proiectului Băncii Mondiale „Ocupare şi Protecţie Socială”, implementat în perioada 1996-2001, un proiect bilateral derulat in cadrul cooperării între Guvernul German și Guvernul României și „Implementarea şi Monitorizarea Planului Național de Ocupare a Forței de Muncă în România” 2002-2003, privind integrarea pe piața muncii. 

De asemenea, este de menționat implicarea membrilor asociației în managementul și implementarea unor proiecte finanțate din fonduri PHARE ce au vizat implementarea în România a Strategiei Europene pentru Ocuparea Forței de Muncă, respectiv pregătirea României în perspectiva accesării Fondurilor Structurale în cadrul Obiectivului Convergență al Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, proiecte derulate în perioada 2007-2008.

În sectorul turismului, experiența membrilor fondatori cuprinde patru proiecte relevante ca tematică, finanțate prin programele TACIS si CARDS ale Uniunii Europene:

  • în Rusia a fost inființată o rețea de 8 Centre de resurse, în 8 regiuni diferite, asigurând servicii în vederea dezvoltării regionale, dintre care unele axate specific pe industria turismului;
  • în Croația, un proiect implementat cu Ministerul Turismului a asigurat, printre altele, servicii pentru dezvoltarea turismului în una dintre regiunile Croației;
  • în Republica Moldova s-au efectuat analize și s-au formulat propuneri în vederea elaborării unor politici privind dezvoltarea turismului pentru a spori fluxurile turistice, a stimula cooperarea și transferul de know-how în domeniul turismului din UE și pentru a încuraja cooperarea regională în cadrul Planului de Acțiune UE-Moldova și al Planului Național de Dezvoltare,
  • în Serbia s-au asigurat servicii de asistență tehnică în sistemul de invățământ profesional și tehnic. 


Experiența relevantă în state membre UE mai vechi include: asigurarea de asistență tehnică pentru Ministerul Dezvoltării, Secretariatul General pentruTurism în vederea absorbirii Fondurilor Structurale UE în sectorul turismului pentru perioada anterioară de programare (2000-2006), în mod specific în cadrul măsurilor “Diversificarea produselor turistice”, “Granturi pentru îmbunătățirea infrastructurii turistice”, “Crearea Zonelor Economice Speciale in Turism”, “Indepărtarea barierelor administrative în vederea dezvoltării antreprenoriatului în sectorul turismului”, “Controlul calității în servicii turistice”, și elaborarea planurilor de afaceri pentru întreprinderi turistice private pentru a beneficia de ajutor de stat. 

În cadrul parteneriatului, Asociația Europeană Pentru O Viață Mai Bună deține rolul de Lider de parteneriat/beneficar al finanțării nerambursabile în vederea implementării și coordonării tuturor activităților de proiect. 


ASOCIAȚIA EUROPEANĂ PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ - AEVB 

B-dul George Coșbuc, nr.42-44, et.2, biroul nr.2, sector 5, București, România
Tel.: + 4 031 432 84 34
Fax: +4 031 432 84 33
E-mail: office@aevb.ro


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană , vă invităm să vizitaţi:   http://www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

PROIECT IMPLEMENTAT IN PARTENERIAT DE: