• Ne gasesti pe:

BOLT

Image
BOLT

BOLT International Consulting este o companie elenă care furnizează servicii de consultanță utilizând experiența vastă a partenerilor săi în designul, planificarea, managementul și implementarea de proiecte și programe naționale la scară largă, la nivel național și internațional.  Compania noastră furnizează soluții inovatoare urmărind obținerea de rezultate durabile și la cea mai înaltă calitate. Oferim garanția că dezvoltarea durabilă este parte integrantă a strategiilor de planificare și implementare, a procesului de luare a deciziilor și a practicilor la toate nivelurile, în felul acesta maximizându-ne contribuția la bunăstarea beneficiarilor proiectelor noastre din punct de vedere social, economic și a mediului inconjurator. 

Servicii oferite: 

 • Dezvoltare socio-economică 

Bolt furnizează servicii de consultanță tehnică și socio-economică care vizează schimbarea la nivelul societății cu scopul îmbunătățirii calității vieții pentru persoanele vizate de intervențiile sale. Proiectele sale sprijină și susțin dezvoltarea socio-economică și reforma, buna guvernare și statul de drept. În mod specific, intervențiile sale sunt concentrate pe lupta împotriva excluziunii sociale, scopul fiind de a maximiza incluziunea socio-economică a grupurilor vulnerabile prin creșterea participării lor în ocupare, educație și furnizarea unor servicii socio-economice îmbunătățite.

 • Dezvoltarea capacității instituționale 

Bolt furnizează servicii ce vizează dezvoltarea capacității instituționale, în sprijinul modernizării și reformelor sistemelor de administrație publică, la nivel național, regional și local. Scopul nostru este să îmbunătățim serviciile furnizate de sectorul public către cetățeni, având ca efect direct creșterea nivelului calității vieții acestora. În plus, scopul nostru este să înlesnim și să sprijinim reformele ce vizează aproximarea la cerințele structurale și legale ale Uniunii Europene. 

 • Management de proiect și implementare 

Partenerii companiei Bolt International Consulting au experiență vastă în furnizarea serviciilor de management ce vizează direct designul și implementarea proiectelor și programelor. Această experiență este acumulată prin participarea în proiecte implementate în peste 15 țări. Serviciile furnizate de ei sunt diversificate și complete, constând în sprijin acordat în stadiul de realizare a propunerii de proiect până la implementarea integrală a serviciilor constând în managementul tehnic și financiar. Bolt poate acorda asistență continuă pentru managementul proiectelor și programelor prin furnizarea de manageri de proiect, oferind garanția obținerii rezultatelor preconizate, îndeplinirea obiectivelor și utilizarea judicioasă a bugetelor proiectelor. 

 • Asistența către alte organizații 


Printre clienții săi se numară și organizații cu experiență solidă în furnizarea de servicii de înaltă calitate în domeniul socio-economic, predominant în Grecia, care doresc să se extindă la nivel internațional și să utilizeze experiența acumulată prin participarea în proiecte finanțate din surse externe. Bolt furnizează servicii integrate ce includ:

 • elaborarea profilului,
 • demonstrarea și valorificarea experienței lor,
 • identificarea de proiecte și programe adecvate,
 • consultanță și asigurarea finanțării pentru proiecte din surse publice și private,
 • facilitarea parteneriatelor între clienți și parteneri internaționali relevanți,
 • elaborarea propunerilor de proiect, și
 • asistența în management de proiect și implementare. 

 
În România, Bolt este în prezent implicat în implementarea a 3 proiecte strategice, cu finanțare din Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, cu o valoare totală, cumulată de peste 12 milioane de Euro:
- FemRRom. - obiectivul general al proiectului este de a promova și sprijini crearea de locuri de munca pentru femeile de etnie romă și creșterea nivelului de ocupare a acestora prin creșterea nivelului lor de calificare și oferirea de oportunități în domeniul ocupării. 
- INTEGRAT – Resurse pentru femei și grupurile cu risc de excluziune socială- Romα – obiectivul general al proiectului este promovarea activă a incluziunii pe piața muncii prin: oportunitățile oferite de economia socială, dezvoltarea de parteneriate și incurajarea implicării în viața comunității a persoanelor cu risc de excluziune socială din regiunile București-Ilfov și Sud-Est. 
- DURABIL – De la subzistență la sustenabilitate - obiectivul general al proiectului este de a crește flexibilitatea pieței muncii prin reprezentarea crescută a activităților non-agricole din mediul rural, promovarea spiritului antreprenorial și atragerea în activități non-agricole a persoanelor aflate la nivelul subzistenței, implicate în agricultură. 

În cadrul proiectului CeReRe în turism, Bolt International Consulting se va implica activ și va contribui la implementarea următoarelor activități:

 • Gestionarea de ansamblu și coordonarea implementării proiectului. 
 • Realizarea “analizei de oportunitati antreprenoriale” în cele trei regiuni de dezvoltare vizate de proiect 
 • Elaborarea și implementarea unui Plan de Acțiune pentru inființarea celor două Centre Resursă Regionale pentruTurism. 
 • Operaționalizare și furnizarea de servicii integrate în cadrul Centrul de Resursă Regional pentru Turism care va acoperi regiunile Bucuresti-Ilfov si Sud Muntenia 
 • Realizarea analizei nevoilor de formare pentru profesioniștii din domeniul turismului lucrând în microintreprinderi, intreprinderi mici și mijlocii 
 • Furnizarea de formare a specialiștilor existenți in domeniul turismului 
 • Creare de rețele și organizarea de vizite de studiu 


Bolt International Consulting

Strada Emmanuel Benaki, nr. 23 Atena 106 78 Grecia
Tel: +30 210 3821832 
Fax: +30 210 3821832 
Web: bolt@bolt.gr


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană , vă invităm să vizitaţi:   http://www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

PROIECT IMPLEMENTAT IN PARTENERIAT DE: