• Ne gasesti pe:

DIASTASI

Image
DIASTASI

DIASTASI Servicii de Consultanţă şi Formare a fost înfiinţată în 1997 în Grecia şi este o organizaţie dinamică ce activează în domeniul formării vocaţionale, educaţiei şi resurselor umane, specializată în următoarele sectoare tematice: Economie şi Administraţie, Tehnologia informaţiei, Turism şi servicii conexe, Agricultură, Mediu, Sănătate, Studii Tehnice şi Transport, Educaţie şi Formare, Cultură şi Sport.

DIASTASI implementează programe de formare în toate regiunile din Grecia, cu centre în oraşe precum Atena, Nafplio, Agrinio, Sparta, Chania şi Kranidi, care respectă normele de certificare şi standardele de calitate care derivă de la centru. DIASTASI este totodată şi un Centru de Certificare pentru Dezvoltarea de Competenţe în domeniul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicării, funcţionând ca un centru de examinare ECDL, precum şi ca un centru autorizat de Ministerul Dezvoltării ca și Centru de Formare pentru Mediatori în domeniul Asigurărilor Private.


Incă de la înfiinţare, DIASTASI “Servicii de Formare şi Consultanţă” a derulat numeroase activităţi în domeniul formării vocaţionale. DIASTASI a oferit peste 1,8 milioane de ore de formare vocaţională şi a implementat o serie de programe de dezvoltare locală, a avut iniţiative locale în domeniul ocupării şi a studiilor de evaluare a nevoilor educaţionale. DIASTASI are 33 de persoane angajate în funcţii de conducere, cu experienţă în domeniul formării vocaţionale şi care colaborează cu peste 210 cercetători, consultanţi şi formatori, majoritatea cu studii postuniversitare. DIASTASI a elaborat şi implementat numeroase activităţi la nivel local în domeniul ocupării. Obiectivul principal al acestor intervenţii integrate este dezvoltarea locală prin îmbunătăţirea şi creşterea ocupării în diferite regiuni care întâmpină probleme economice şi sociale şi în care există grupuri marginalizate.


 Acţiunile vizează următoarele aspecte: 

 • Creşterea ocupării în regiuni ce întâmpină dificultăţi economice şi sociale (e.g. rată mare a şomajului, refugiaţi, populaţie de etnie romă, imigranţi). 
 • Imbunătăţirea sectoarelor unde există o rată mare a şomajului. 

 Aceste intervenţii au un caracter integrat şi iau în considerare specificităţile regionale şi ale grupurilor ţintă. Aceste acţiuni răspund celor 4 piloni incluşi în Strategia Europeană de Ocupare.
 

 Având drept beneficiari întreprinderi, instituţii şi organizaţii specializate în proiecte europene, DIASTASI a implementat numeroase studii de evaluare a nevoilor educaţionale, precum: 

 • Evaluarea expertizei internaţionale în domeniul dialogului social în contextul schimbărilor economice din sectorul bancar şi transferul de bune practici, finanţat de Comisia Europeană;
 • IDEA – Imbunătăţirea şi dezvoltarea cunoaşterii privind ocuparea în Pelopones, în cadrul programului EQUAL;
 • Înlăturarea obstacolelor şi a discriminării de pe piaţa muncii pentru femeile technician: Dezvoltarea unor mecanisme care să sprijine angajarea femeilor în profesii tehnice, în cadrul programului EQUAL;
 • Organizarea şi operaţionalizarea unei întreprinderi sociale înfiinţată de un sindicat de tineret, având drept obiectiv explorarea şi promovarea bogăţiilor culturale din regiunea Peloponez” în cadrul EQUAL - “SOHO” finanţat în cadrul programului LEONARDO DA VINCI;


În cadrul proiectului CeReRe în turism, partenerul transnațional se va implica activ și va contribui la implementarea următoarelor activități: 

 • implementarea și coordonarea de ansamblu a proiectului 
 • realizarea Analizei Oportunităților Antreprenoriale în regiunile vizate 
 • înființarea și operarea Centrelor Resursă Regionale în Turism (CRRT) 
 • evaluarea nevoilor de formare ale proiectului 
 • elaborarea de programe de formare și de materiale pentru cele patru grupuri țintă ale proiectului (antreprenori, manageri, angajați și persoane care doresc să-și înceapă propriile afaceri) 

 

DIASTASI Training & Consulting Services

Strada G. Kranidioti nr. 1, Kranidi, 213 00 Grecia 
Tel: +30 27540 23357-8 
Fax: +30 27540 23359 web: www.kekdiastasi.edu.gr


Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană , vă invităm să vizitaţi:   http://www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

PROIECT IMPLEMENTAT IN PARTENERIAT DE: