• Ne gasesti pe:

Regiuni de intervenție

Regiuni de intervenție


După cum știm, România dispune de un potențial turistic diversificat și echilibrat distribuit, favorizat din punct de vedere al cadrului natural, cultural si istoric însă exploatat într-o mică măsură. Deși toate cele opt regiuni de dezvoltare ale țării, dispun de un valoros potențial pentru dezvoltarea turismului, există diferențe de la o regiune la alta în ceea ce privește valorificarea resurselor naturale de care dispun. 
Diferențele sunt determinate pe de o parte de lipsa infrastructurii (drumuri, structuri hoteliere neîntreținute, ofertă de agrement și animație) și pe de altă parte lipsa de resursa umană specializată. 

Alegerea regiunilor de dezvoltare ale proiectului s-a bazat pe rezultatele evaluării inițiale realizate în stadiul de pregătire a propunerii de proiect și ale raportului de evaluare a mediului de implementare a proiectului, luând în considerare o serie de aspecte relevante la nivel regional dar și studii, cercetări, analize în domeniul serviciilor de turism și a serviciilor adiacente care însoțesc în prezent ofertele turistice din aceste regiuni de dezvoltare. Astfel, proiectul nostru își va centra acțiunile și măsurile pe trei regiuni de dezvoltare, după cum urmează: 

  • Regiunea București - Ilfov 
  • Regiunea Sud Muntenia 
  • Regiunea Nord Est

În perioada noiembrie 2010- februarie 2011, experții noștri au întreprins, în fiecare din cele trei regiuni selectate, o analiză a oportunităților antreprenoriale cu scopul de a defini cele mai eficiente şi eficace instrumente de dezvoltare a turismului durabil. Prin această analiză, am dorit să identificăm condiţiile necesare intensificării dezvoltării durabile a acestor regiuni, prin punerea în aplicare a unor instrumente de guvernanţă adecvate, precum şi de a crea spin-off-uri pozitive în regiuni în ceea ce priveşte iniţierea de noi afaceri şi sporirea atractivităţii atât pentru vizitatori cât şi pentru locuitorii permanenţi.

Pe lângă, procesul de documentare și interpretare a datelor existente la nivel regional, experții noștri au inițiat o gama amplă de întâlniri și mese rotunde la care au participat actori relevanți și reprezentanți ai factorilor de decizie din domeniul turism și în cadrul cărora am avut posibilitatea de a dezbate asupra punctelor tari și slabe identificate în fiecare regiune și asupra direcțiilor necesare de dezvoltare. În baza analizei întreprinse, au fost definite etapele următoare din proiect, respectiv locațiile pentru înființarea celor două Centre Regionale de Resurse în Turism precum și profilul și tipul de servicii ce vor fi oferite în cadrul acestora.
Regiunea Nord Est


Regiunea acoperă partea de nord-est a ţării şi, conform tradiţiei, face parte din regiunea istorică veche din Moldova şi are 6 judeţe: Bacău, Botoşani, Neamţ, Iaşi, Suceava şi Vaslui. Cu o ...»

Mai Mult
Regiunea Sud Muntenia


Regiunea Sud Muntenia este situată în sudul României, la nord de graniţele sudice dintre România şi Bulgaria, acoperind o suprafață de 34.453 km˛ și fiind structurată pe șapte județe, respectiv ...»

Mai Mult
Regiunea București ilfov


Regiunea Bucureşti-Ilfov include oraşul Bucureşti, precum şi judeţul Ilfov care îl înconjoară. Regiunea este situată în partea de sud-est a României şi deţine un potenţial major pentru dezvoltarea turistică, capacitatea de atracţie a ...»

Mai Mult

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană , vă invităm să vizitaţi:   http://www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

PROIECT IMPLEMENTAT IN PARTENERIAT DE: