• Ne gasesti pe:

Promovarea proiectului

Promovarea proiectului

Promovarea este esențială pentru transmiterea mesajelor cheie către publicul tintă si alte entități interesate. De aceea, echipa noastră de experți acordă o atenție deosebită  acestei componente din cadrul proiectului. Prin activitățile și rezultatele anticipate proiectul vizează promovarea culturii antreprenoriale în sprijinul forței de muncă și a întreprinderilor din sectorul turismului în vederea creșterii abilităților și competențelor persoanelor de a materializa idei de afaceri, prin dezvoltarea unor pachete integrate de măsuri, cu scopul creării de noi locuri de muncă in acest sector.

Prin urmare, planul  de comunicare, diseminare și conștientizare al proiectului a fost dezvoltat în baza unei structuri riguroase, pe paliere conexe de informare audio și publicații, bazându-se în principal pe canale de acces general la informație cu scopul de a asigura conștientizarea sporită și promovarea unor atitudini pozitive față de cultura antreprenorială;

Sintetic, obiectivele ce se urmăresc a fi atinse prin activitățile de comunicare, diseminare și conștientizare se pot structura în următoarele elemente:

  • 2.500 persoane de grupul țintă sensibilizate în urma activităților de conștientizare și diseminare din cadrul proiectului
  • 1 Website
  • organizarea a 8 mese rotunde pentru un total de 200 persoane
  • publicarea a 12 buletine informative în format electronic și tipărit
  • tipărirea a 10.000 exemplare de broșuri și pliante de informare
  • dezvoltarea și publicarea a 3 reclame radio și 6 reclame în ziare
  • diseminarea de mici obiecte promoționale
  • publicarea a 10 bannere
  • 3 conferințe regionale pentru un total de 210 persoane
  • 1 conferința națională pentru 100 persoane

 

De-a lungul celor 36 de luni de implementare echipa noastră va organiza o serie amplă de evenimente de informare și diseminare  în cadrul cărora veți  beneficia de informații esențiale pentru înființarea și desfășurarea unei afaceri în domeniul turismului și veți lua contact și veți schimba impresii cu reprezentați de seamă ai ANTREPRENORIATULUI românesc și internațional. De asemenea, ne propunem ca prin materialele de informare ce vor fi elaborate în cadrul proiectului, să venim în sprijinul dumneavoastră prin informarea constantă cu privire la sesiunile de formare, consiliere si orientare ce se vor desfasura in cadrul proiectului, precum și asupra noutăților din domeniul antreprenoriatului.  Și pentru că este foarte important ca mesajul nostru, al proiectului, să ajunga la cât mai multe persoane, ne propunem ca pe parcursul proiectului să inițiem o campanie de conștientizare și informare la nivel național, desfășurată atat prin canale media,  precum și prin articole de promovare în presa națională și regională.


 

Demararea Cursului de Dezvoltare Competente Antreprenoriale

Începând cu data de 10 septembrie 2012, Asociaţia Europeană pentru o Viaţă mai Bună, demarează Cursul de dezvoltare a competenţelor antreprenoriale, pentru a doua serie de participanţi înscrişi în cadrul “Programul de stimulare a ...»

Mai Mult

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană , vă invităm să vizitaţi:   http://www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

PROIECT IMPLEMENTAT IN PARTENERIAT DE: